ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje

 Dzia? Praca

Je?eli jeste? osob? ambitn?, samodzieln? i ogarni?t?

Masz ciekawe pomys?y i lubisz to co robisz.

 

Znasz si? i chcia?a/by? pracowa? w którym? z poni?szych kierunków:

- obszar sprzeda?y  (nie do siedzenia za lad?)

- serwisant sprz?tu komputerowego

- opiekun klienckich systemów informatycznych

- serwisant/instalator systemów teletechnicznych (IT, alarmów, zabezpiecze?, monitoringów, automatyki, inteligentnych budynków. P.Po?, DSO, audio i inne)

- monter instalacji (ró?nego okablowania i ?wiat?owodów)

 

Napisz na nasz? skrzynk? biurow? maila z kilkoma zdaniami o sobie i do?wiadczeniu. Zostaw telefon. W temacie:

Praca:  nazwa specjalno?ci

By? mo?e to Ciebie zaprosimy na rozmow?.

Do boju!

Artur Szadurski