ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
SAGE Symfonia Insert Zabezpieczenia ESET Podpis elektroniczny Gastronomia
 Dzia? Zabezpieczenia ESET

KORZYSTAJ Z INTERNETU BEZ OBAW O SWOJE BEZPIECZE?STWO

 

BLUE zabezpieczenia ESET i NOD32


Zapewniamy konsolidacj? i rozbudow? posiadanych ju? licencji. Pozwoli to na ?atwiejsze zarz?dzanie i aktualizacj? wszystkich komputerów w jednym czasie.

Pami?taj, ?e posiadaj?c ju? licencj?, pó?niej wykupujesz tylko przed?u?enie. Licencje s? na okres czasu: 1 rok, 2 lata lub 3 lata. Dzi?ki temu oszcz?dzasz pieni?dze. Cena jest uzale?niona od liczby stanowisk.


Z pakietem ESET Smart Security skutecznie ochronisz swoj? prywatno?? w sieci i zabezpieczysz komputer przed zagro?eniami, zarówno znanymi, jak i nowymi, dot?d nierozpoznanymi.

Aplikacja pozwoli Ci bez obaw korzysta? z bankowo?ci internetowej, robi? zakupy w sieci i korzysta? z Facebooka i Twittera.

Antywirus

Antyspyware

Anti-Theft

Antiphishing

Firewall

Antyspam

Kontrola rodzicielska

Skaner Facebooka i Twittera

Blokada programów typu exploit

Zaawansowany skaner pami?ci

Kontrola no?ników wymiennych

Ochrona przed lukami
w protoko?ach sieciowych


Zabezpiecz wa?ne dane i zapewnij stabiln? prac? swojej firmy.

Zabezpieczenia dla:
Systemów Windows
MacOS/ APPLE
Android/ Smartphone
Linux

https://www.facebook.com/?sk=app_2309869772