ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje

 Dzia? Cennik

CENNIK US?UG*

Us?ugi u klienta i zdalne:

Rodzajj.m.cena netto [z?]
Us?uga na terenie Elbl?ga0,5h89
Us?uga w siedzibie0,5h79
Ekspertyza sprz?tu PCszt120
Ekspertyza notebokówszt150
Usuni?cie wirusówdo 2h210
Usuni?cie wirusów powy?ej 2hkpl290
Instalacja systemu i sterownikówszt180
Zachowanie danych0,5h90
Wewn?trzne czyszczenie komputeraszt70
Wewn?trzne czyszczenie notebbokaszt120
Transport na terenie Elbl?gaszt30
Dojazd do klienta poza granicami Elbl?gakm2Podane kwoty sa cenami netto, nale?y doliczy? podatek 23% VAT

* Wieksze ilo?ci wyceniane s? indywidualnie