ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje

 Dzia? Zaufali nam

Produkcja:

 1. ARTECH, producent okien PCV
 2. Delta Food Ingredients
 3. Diamet II Zenon Karabczy?ski, szk?o
 4. DOMAN Dominika Przebieg-Fal?cka, opakowania przemys?owe oraz produkcja materia?ów samoprzylepnych
 5. DOMAN Centrum Opakowa?
 6. DORJAN, galanteria skórzana
 7. Entc Dairy Solutions
 8. ELIT B. Gancarz, K. B?aszkowski Spó?ka Jawna
 9. Fabryka Mebli Stolp?yt
 10. Fantazja Zbigniew Samsel, producent reklam
 11. FINEZJA - Producent Rolet Materia?owych
 12. GRAN-MARMI Zak?ad Kamieniarski Stanis?aw Zielke
 13. PIECOBUDOWA-GDA?SK Sp. z. o. o., Przedsi?biorstwo Budowy Pieców Przemys?owych
 14. POL-GLAS Mariusz Aranowski, Producent szk?a hartowanego
 15. PROXMUS sp. z o.o., konstrukcje stalowe, obróbka metali
 16. STOLP?YT
 17. Wójcik Fabryka Mebli

 


Budowlane:

 1. AFFARE S.A., nieruchomo?ci
 2. BUDMAR
 3. DUAL Przedsi?biorstwo Budownictwa Ogólnego Wies?aw Szynkiewicz
 4. E & S, budownictwo i hydraulika
 5. ELZAMBUD
 6. Górski Przedsi?biorstwo Budowlane
 7. Klecha Tomasz, budownictwo
 8. MARKIEWICZ ZAK?AD OGÓLNO BUDOWLANY
 9. Przedsiebiorstwo Dróg i Mostów sp. z o. o.
 10. PRZEMYS?ÓWKA 03 Antoni Klecha, budownictwo
 11. Rokkol Sp. z o.o.
 12. STANA Adam Stankiewicz, budownictwo
 13. TJ GROUP
 14. TJM

 

 

Browary:

 1. Browar Braniewo
 2. Browar Namys?ów
 3. VAN PUR


Us?ugi:

 1. Alfa-Serwis Marcin Kiebduj
 2. ALOF SYNERGIA Olaf Baranowski, linki sponsorowane
 3. ATMEL, dostawca Internetu
 4. DAB, serwis BOSCH
 5. DIGITALSOFT Andrzej Kaczy?ski, oprogramowanie dedykowane
 6. Dogmat, ochrona
 7. EL-MODA - szwalnia, produkcja markowej odzie?y
 8. EKO-INWEST s.c., nadzór inwestorski
 9. Ewika - szwalnia
 10. Firma Handlowo-Us?ugowa Wojciech Borowski, u?ywane cz??ci samochodowe, wulkanizacja
 11. Gabinet Lekarski lek.med. Andrzej Szatkowski
 12. Galeria Indeco
 13. Gospodarstwo Rolne Krzysztof Dom?alski
 14. Greenhunter Krzysztof Fontasiewicz, Marketing
 15. Kancelaria Adwokacka Artur Zych
 16. Kancelaria Adwokacka Marcin Wróbel
 17. Kancelaria Adwokacja Micha? Krupa, Warszawa
 18. Kancelaria Radców Prawnych s.c. J. Hryniewicz, K. Wróbel
 19. Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym dla Warszawy-?oliborza Marek Michalewicz
 20. Komornik S?dowy przy S?dzie Rejonowym w Elbl?gu Jacek Bortnik
 21. Konowalczyk Krystyna Handel Artyku?y Przemys?owe Chemia Kosmetyki
 22. Instalatorstwo Elektryczne Jodinis Bogdan
 23. Interplac sp. z o.o.
 24. MAR-EL Marian Lubawski, Instalacje Elektryczne
 25. MEDITEL Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
 26. ODESSA Agnieszka Wi?niewska, studio fitness, si?ownia
 27. OMAX Janusz Omazda
 28. O.K. O?rodek Kursów, Trójmiasto
 29. O?rodek Szkolenia Kierowców Jerzy Pasik/ ul. Sciegiennego
 30. Parkingi Strze?one Elbl?g Zenon Skrobotun
 31. PER PROCURA Kancelaria radcy prawnego Jacek Jaranowski
 32. PO?REDNICTWO W HANDLU MI?DZYNARODOWYM Bogdan Majer
 33. Projektowanie i Nadzór w Zakresie Urz?dzania i Utrzymania Zieleni Iwona Kosacka
 34. REPROSKAN sp. z o.o., reklama
 35. STATOR, biuro nieruchomo?ci
 36. SSI S.A. Service, Security Systems Integration
 37. TOI TOI POLSKA sp. z o.o., toalety przeno?ne, kontenery biurowe
 38. Transport Mi?dzynarodowy KAMAUTO/ UE
 39. UPGRADE ENERGY Sp .z.o.o
 40. Us?ugi Finansowo - Ubezpieczeniowe Marlena Szlachcikowska
 41. Us?ugi Le?ne i Naprawa Sprz?tu Le?nego " PITER"
 42. Us?ugi Remontowo Budowlane Dorota Koz?owska, Braniewo
 43. Us?ugi Transportowe i Le?ne Teresa Halina Poszewiecka
 44. Us?ugi Transportowe "KREFT" Andrzej Kreft
 45. Us?ugi Transportowe Krzysztof Pisarzak
 46. Us?ugi Transportowe TOMTRANS Tomasz Kreft
 47. WOPAL Sp. z o.o., Centrum Recyklingu Palet
 48. WOJ-POL
 49. Zak?ad Projektowania i Us?ug Technicznych Zdzis?aw Kucharczyk
 50. ZBTECH

 


Handel:

 1. AP INTERIOR s.c. Piotr Opaczewski Adam Olejniczak, o?wietlenie
 2. Arka Centrum Rehabilitacyjno-Terapeutyczne dla dzieci i m?odzie?y Aleksandra Pe?ka
 3. BIG ZAK?AD PRACY CHRONIONEJ MARIAN GROBLEWSKI SPÓ?KA KOMANDYTOWA
 4. Biuro Handlowe JKJ Krzysztof Dom?alski
 5. CONCEPTION Paula Mendelewska
 6. Cukiernia Su?tanka
 7. DOMAN Centrum Opakowa? Andrzej Fal?cki
 8. Druk Gad?ety Marketing Anna Samsel
 9. EL-HURT Tadeusz Sznaza, AGD
 10. E-STONE Kamie? Budowlany
 11. FALCO-MOTO Sp. z o.o. oddzia? w Elbl?gu
 12. Handel i Transport Piotr Wiktorski, ?ruby, oleje, p?yny
 13. Hurtowania Warzyw i owoców R.A.J. Aneta Jezierska
 14. HYDROMAX, sklep hydrauliczny
 15. INGLOT-RSC sp. z o.o. oddzia? w Elbl?gu, kosmetyki/ CH OGRODY
 16. KASIA, Firma Handlowa Anna Grudzi?ska, galanteria skórzana
 17. Kwiaciarnia AZALIA
 18. Lukrus Anna Stasiewicz-Pawlik, Hurtownia spo?ywcza
 19. M & B Mot?och, Boleski s.j., Hurtownia warzyw i owoców
 20. MADAN Centrum Techniki Grzewczej Stella Madeja
 21. MADAN Systemy grzewcze i sanitarne Lech Madeja
 22. MADAN Systemy grzewcze i sanitarne Ma?gorzata Madeja
 23. MAGRE, Mateusz Gregorasz, oleje i p?yny
 24. MEG Janina Jacak, hurtownia w?dlin
 25. ML-SYSTEM Systemy Sanitarne i Grzewcze
 26. MOTOELBL?G s.c.
 27. MOTOMAR Sklep Motoryzacyjny, ul. Niska
 28. OSADKOWSKI S.A. (zbo?a, pasze, produkty dla rolnictwa)
 29. RAJ hurtownia warzyw, Aneta Jezierska
 30. SELL-GLASS Janusz Jankowski, szk?o
 31. "TUW TUZ", Towarzystwo Ubezpiecze? Wzajemnych
 32. Zrzeszenie Producentów Rolnych Warzyw i Owoców "Warzywa Elbl?skie"

 

 

Hotele, gastonomia, agroturystyka:

 1. ARBITER HOTEL ***
 2. Global Restaurant s.c Damiam Kubaczka,Mateusz Burczyk
 3. Jarz?binowy Ogród, sala weselna, agroturystyka
 4. KAHLBERG Hotel
 5. Kuchnie Marche (Elbl?g)
 6. MILEJEWKO, Gospodarstwo Agroturystyczne
 7. MORSKI WIDOK
 8. RIWIERA Adam Jaworski
 9. S?oneczny Dwór w Krynicy Morskiej
 10. SUBWAY Elbl?g

 

Medyczne:

 1. Medyk Spó?dzielnia Pracy
 2. MR Diagnostic


Bud?etowe:

 

 1. 21 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Elbl?gu
 2. Areszt ?ledczy w Elbl?gu 
 3. Dom Pomocy Spo?ecznej w Rangórach
 4. Elbl?skie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
 5. Krokus - Dom Pomocy Spo?ecznej, Warsztat Terapii Zaj?ciowej
 6. Miejskie Przedsi?biorstwo Oczyszczania sp. z o. o.
 7. Miejsko - Gminny O?rodek Pomocy Spo?ecznej w Pas??ku
 8. Morska S?u?ba Poszukiwania i Ratownictwa
 9. POCZTA POLSKA
 10. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Elbl?gu
 11. Powiatowy Inspektorat Nadozoru Budowlanego dla Miasta Elbl?ga
 12. Zak?ad Aktywno?ci Zawodowej, Kamionek Wielki
 13. Zak?ad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Pas?eku
 14. Zak?ad Gospodarki Wodno-?ciekowej w Tolkmicku

 

 

Edukacja:

 1. BALONIK, przedszkole
 2. Gimnazjum nr. 6
 3. Liceum Plastyczne w Gronowie Górnym
 4. Zespó? Szkó? Budowlanych w Braniewie
 5. Zespó? Szkó? Technicznych w Elbl?gu, Grottgera 71
 6. Zespó? Szkó? Zawodowych w Go?dapi
 7. Szko?a Podstawowa w Wiercinach
 8. Szko?a Podstawowa nr. 8 im. Stanis?awa Staszica
 9. Szko?a Podstawowa w ?urawcu
 10. Szko?a Wy?sza im. Bogdana Ja?skiego (wydz. zamiejscowy w Elbl?gu)

 

 

Biura rachunkowe:

 1. Contabilita Biuro Rachunkowe
 2. Danuta Thomeyer Doradca podatkowy, Biuro Rachunkowo-Podatkowe
 3. Eventus - Biuro Rachunkowe
 4. DOMRAD PPHU Krystyna D?bska Obs?uga Nieruchomo?ci. Biuro Rachunkowe
 5. EX-LEGE, Biuro Rachunkowe
 6. KWESTOR sp. z o.o. Biuro Rachunkowo - Doradcze
 7. Leksus Tax Biuro Rachunkowe, Anna Smogorzewska & Bartosz B?aut
 8. NOVA FINANSE Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Ma?gorzata Klinkosz
 9. SOKRATON biuro rachunkowe Andrzej Parzych
 10. TAXFIN, Biuro Rachunkowe
 11. WALDEMAR Jaworski, Biuro Rachunkowe

 

 

Stowarzyszenia i inne:

 1. ELBL?SKI KLASTER TURYSTYCZNY
 2. JENOT, ko?o ?owieckie
 3. PARAFIA EWANGELICKO-AUGSBURSKA