ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje

 Dzia? Filantropia

Przeka? 1% na rehabilitacj? Sebastiana

Sebastian Jaworski ma 13 lat i urodzi? si? z dzieci?cym pora?eniem mózgowym i niew?adn? lew? r?k?. Chodzi do 5 klasy i porusza si? na wózku inwalidzkim. Jest bardzo rozmownym ch?opcem, lubi s?ucha? muzyki instrumentalnej i bawi? si? z kolegami.

Jedyn? szans? na poprawienie jego samodzielno?ci jest zakup sprz?tu rehabilitacyjnego oraz intensywna rehabilitacja. Dlatego zwracamy si? do Pa?stwa z pro?b? o pomoc i przekazanie 1%.

 

 DZI?KUJEMY!

KRS:0000148747

z dopiskiem Sebastian Jaworski

Numer Konta Indywidualnego:

21 1240 1590 1111 0010 2531 7517

Bank PEKAO S.A.Firma BLUE udziela si? na rzecz niepe?nosprawnych oraz ubogich, prowadzi tak?e dzia?ania wolontariackie i t?umaczenia w elbl?skim „Klubie ?wi?tego Karola”.