ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
Sieci IT Telefonia Serwerownie Monitoring SSWiN-Alarmy Kontrola dost?pu P PO? Bezprzewodowo Inteligentny Budynek GSM/3G/4G/LTE ?wiat?owody Pomiary Audio-video
 Dzia? Monitoring

Systemy telewizji przemys?owej analogowej CCTV i cyfrowej IP ma za zadanie wspiera? przedsi?biorców w zarz?dzaniu firm?, zwi?kszy? bezpiecze?stwo oraz umo?liwi? przegl?d zdarze?. Proponowane przez nas rozwi?zania s? dostosowane do potrzeb i wymaga? klienta. Parametry systemu i bud?et s? wnikliwie analizowane tak, aby zastosowa? mo?liwie najlepsze rozwi?zania.

Galeria wykonanych przyk?adowych inwestycji:

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.546548312103149.1073741828.102907846467200&type=3