ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
Sieci IT Telefonia Serwerownie Monitoring SSWiN-Alarmy Kontrola dost?pu P PO? Bezprzewodowo Inteligentny Budynek GSM/3G/4G/LTE ?wiat?owody Pomiary Audio-video
 Dzia? Kontrola dost?pu

Kontrola dost?pu – system polegaj?cy na zainstalowaniu odpowiednich urz?dze? lub oprogramowania oraz wdro?eniu procedur organizacyjnych, maj?cych na celu zarz?dzanie dost?pem osób uprawnionych do poszczególnych pomieszcze? w firmie czy organizacji. Oferujemy profesjonalne rozwi?zania o ró?nym stopniu skomplikowania i funkcjonalno?ci: od najprostszych jak zamki szyfrowe, poprzez czytniki kart zbli?eniowych po rozbudowany, sieciowy system kontroli dost?pu.

Nasza kontrola dost?pu charakteryzuje si? wysok? niezawodno?ci? i funkcjonalno?ci? potwierdzon? w wdro?onych z sukcesem instalacji. Kontrola dost?pu, któr? oferujemy jest rozwi?zaniem opracowanym w oparciu o nasze wieloletnie do?wiadczenie w tej dziedzinie.