ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Kosynierów Gdyńskich 40/2
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |   |  Dla biznesu |  Instalacje |   |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
PROJEKT SZKOLENIOWY
 Dzia? PROJEKT SZKOLENIOWY

Dofinansowane szkolenia pracowników członków Klastra  ICT Amber

 

Program                     Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 – 2013

 

Priorytet VIII                      „Regionalne Kadry Gospodarki”
                                  Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”

 

 

                                 Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
                                  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

 

 

Projekt                        „Szkolenia dla pracowników gwarancją sukcesu przedsiębiorstw”

 

Okres realizacji                 1.10.2013  - 30.06.2015

 

Beneficjent                        Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka”

 

Beneficjent ostateczny :    BLUE PPHU Artur Szadurski       

 

Członkowie Klastra ICT Amber świętują sukces . Pracownicy ich firm rozpoczęli szkolenia, na które dofinansowanie pozyskało Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” .  Projekt jest trudnym przedsięwzięciem organizacyjnym, ponieważ dotyczy specjalistycznych szkoleń inżynierskich ICT i jest realizowany jako indywidulane ścieżki szkoleniowe poszczególnych specjalistów rozłożone w czasie.  Okres realizacji  projektu wynosi 18 miesięcy. W szkoleniu bierze udział  29 osób z 5 firm: Reproskan Sp.zoo , InfoPower Sp.zoo , Blue PPHU , Cykada , IT–Notion .  W ramach projektu prowadzone są także ukierunkowane na specjalności ICT szkolenia z języka angielskiego .

Zarząd Klastra stwierdza :
Długo pracowaliśmy, aby uzyskać dotację na tak specyficzne szkolenia. W drugim roku starań , po nawiązaniu współpracy z Stowarzyszeniem „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” została przeprowadzona skuteczna aplikacja. Umowa dofinasowania została podpisana na początku listopada. Obecnie pierwsze osoby uczestniczyły już w szkoleniach , rozpoczęły swoje indywidualne ścieżki szkoleniowe, które obejmują szkolenia od kilku do kilkudziesięciu  dni w okresie trwania projektu. Taka mocna dawka kompetencji , to nowe szanse rozwoju dla członków Klastra ICT Amber , które zamierzamy  wykorzystać z największą starannością.  Jesteśmy przekonani, że realizacja projektu zacieśni współpracę  Klastra  ICT Amber z Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” , liczymy na rozwój biura CREP w Elblągu .

Stowarzyszenie „ Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” realizuje projekt pn. „Szkolenia dla pracowników gwarancją sukcesu przedsiębiorstw” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, stanowiący projekt szkoleń dla Uczestników Szkolenia, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytet VIII „Regionalne Kadry Gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”.

Biuro projektu znajduje się w Pasłęku w siedzibie CREP,  sprawy organizacyjne prowadzi specjalista ds. szkoleń InfoPower

28.11.2013  Redakcja Teresa MF

 

 

Projekt „Szkolenia dla pracowników gwarancją sukcesu przedsiębiorstw” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL