ZGŁOSZENIE :: WSPARCIE :: KONTAKT

CENTRUM INFORMATYZACJI
Krakusa 11
82-300 Elbląg
 O Nas |  Dotacje |  Us?ugi |  Dla biznesu |  Instalacje |  Sprzeda? |  Misja i Wizja |  ICT AMBER |  Filantropia |  Praca |  Cennik |  Zaufali nam |  Kontakt  Referencje
Niepe?nosprawni
 Dzia? Niepe?nosprawni


Pomagamy widzie? ?wiat.

Dystrybuujemy technologie i  rozwi?zania dla niepe?nosprawnych BLUE - harpo systemy dla niepe?nosprawnych (równie? dofinansowane z PFRON).


Szereg oferowanych przez firm? produktów:

www.mountbattenbrailler.com

www.braillepen.com

www.piaf-tactile.com

www.auto-lektor.com


  • Sprz?t dla niewidomych i s?abowidz?cych
  • Urz?dzenia lektorskie i brajlowskie
  • Notatniki i terminale brajlowskie
  • Drukarki i maszyny brajlowskie
  • Programy ud?wi?kawiaj?ce i powi?kszaj?ce
  • Ksi??ka mówiona
  • Lupy elektroniczne
  • Powi?kszalniki
  • Urz?dzenia codziennego u?ytku
  • Inne urz?dzenia i materia?y


Akcesoria komputerowe i oprogramowanie wspomagaj?ce komunikacj?:


Oprogramowanie wspieraj?ce terapi?